Het culturele leven in de archaïsche periode in Griekenland

Veerle De Troyer0 Comments

Overview

Doorheen dit schooljaar wandelen we verder door de geschiedenis van de Griekse cultuur. We bespraken reeds de Minoïsche en Myceense pré-Griekse culturen. Stilaan zijn we aanbeland bij de ‘echte’ Grieken, die bekend staan om hun pionierswerk op gebied van literatuur, wetenschap en bouw- en beeldhouwkunst. Voor de opendeurdag van de school willen we een presentatie over de Griekse cultuur in de Archaïsche periode brengen. Deze presentatie zal aan de bezoekers voorgesteld worden. Als introductie bekijken we samen welke grote namen tot deze periode behoren. Daarna gaat ieder individueel zich verdiepen in een studiegebied om daarna de hoofden weer bij elkaar te steken en het onderzoek in groep op een creatieve manier als één geheel voor te stellen.

Description

kourosTaakomschrijving met eindproduct en specificaties
Eindproducten
Jullie stellen zelf een voorstelling gebracht met ICT samen waarin de vakgebieden literatuur, wetenschap, beeldhouw- en bouwkunst in de archaïsche periode gebundeld worden. Jullie presenteren deze voorstelling voor je vakleerkracht, aan de jongere leerlingen van het tweede jaar Grieks en op de opendeurdag van de school.
Specificaties
1. Je werkt in een groepje van drie en kan individueel opzoekingswerk verrichten per vakgebied. Duid een groepsleider aan die in zijn kladschrift Grieks een logboek bijhoudt.
2. Jullie bepalen zelf op welke manier jullie het eindproduct wensen te brengen. Wees creatief en vernieuwend!
3. In de presentatie stel je de grote namen of kunstvormen uit elk vakgebied uit de archaïsche periode voor. Gebruik hier voldoende voorbeelden om je beweringen te staven. De presentatie duurt in zijn geheel maximum 15 minuten.
4. Om de opdracht te vervullen, mogen jullie gebruik maken van boeken die je thuis bezit of die je in de bibliotheek kan raadplegen. Je mag ook bronnen op het internet raadplegen.
5. Jullie werken voor deze taak enkel binnen de afgebakende archaïsche periode !

What do I need?

  • Internet: Yes
  • Hardware: beamer/Apple airport

ICT Level and Target Group

  • ICT level: intermediate
  • Target group: third

Lesson Author

Lesson Topics