De Venus van Milo

Saskia Wellens0 Comments

De leerlingen buigen zich, bv. n.a.v. een studiereis naar Parijs, over het beroemde beeld “De Venus van Milo”. Deels via lectuur van een artikel (partim) maar vooral via gerichte vragen vraag je henworden om gericht te surfen op het internet. Deze uitdieping zal hen niet alleen doen inzien dat het beeldhouwwerk door de eeuwen heen op diverse terreinen kunstenaars heeft geïnspireerd en nog steeds inspireert, maar bovendien doen kennismaken met diverse belangrijke kunststromingen. Ze leren ook op een juiste manier een bron te vermelden.

De metamorphosen van Ovidius

Veerle De Troyer0 Comments

De leerlingen werken in deze lessenreeks competentiegericht rond een Metamorphose van Ovidius.
Ze moeten via online-collecties zelf het hen opgegeven fragment terugvinden.
Vervolgens werken zij met een opgegeven tijdspad de les uit op een creatieve manier met ICT-middelen.
Er is uitgebreide aandacht voor competentiegericht evalueren en peerevaluatie.

Een legende of mythe vertellen met Puppet Pals

Grégory Cromphout0 Comments

Om aan te tonen dat zij een legende of mythe hebben begrepen of om de resultaten van hun opzoekingen aan de rest van de klas voor te stellen, maken de leerlingen een verklarende video waarvan zij de personages en de decors met de app “Puppet Pals” (voor iPad en iPhone) zelf hebben ontworpen.

Latijn lezen met Morfo

Grégory Cromphout0 Comments

Om zich als beginner te oefenen in het lezen van Latijn of om in een verder stadium bijvoorbeeld een retorische tekst met intonatie te lezen, gaan de leerlingen online een afbeelding opzoeken van de buste van de gekozen auteur om die met de app “Morfo” al lezend te animeren.

Het duel van de Horatiërs en de Curiatiërs

Kathleen Bossuyt-Janssens0 Comments

Stap 1      Samen met de leerlingen leest de leraar het verhaal van het duel tussen de “Horatiërs en de Curiatiërs” in het Latijn en vertalen ze dit naar het Nederlands. Stap 2 Hoe kunnen we dit in een strip verwerken? Welke scènes moeten aan bod komen? Stap 3 Alle leerlingen brengen hun playmobil-figuurtjes mee naar school. Daarbij horen uiteraard … Read More

Socrative : samen quizzen/klassikaal vragen oplossen

Sien DeMasure0 Comments

Met Socrative kunnen leerlingen tijdens de les reageren op stellingen of vooraf door de leerkracht opgestelde vragen beantwoorden. Dit kan een quiz zijn, een overlegmoment, of een toetsmoment.

De leerlingen kunnen daarvoor een laptop of tablet gebruiken. Daar deze tool heel gebruikersvriendelijk is, is deze les voor een easy gebruikersniveau. Het niveau van de les zelf hangt af van het gekozen onderwerp.

Een fotoalbum maken met PINTEREST

Claire Verly0 Comments

In het kader van een les Kunstgeschiedenis creëren de leerlingen op het sociaal netwerk PINTEREST een of meer fotoalbums met een persoonlijke beschrijving van het gekozen kunstwerk.

Een antieke postkaart ontwerpen

Virginie Müller0 Comments

Deze activiteit past in het kader van een les over Pompeï (of over een andere antieke stad) of over de Romeinse architectuur. Op basis van het in de klas behandelde thema moeten de leerlingen een postkaart maken. De voorzijde is samengesteld uit een of meer illustraties (schilderwerk, beeldhouwwerk, monument, enz.) die de leerlingen met de gratis online software apps.pixlr.com/express bewerken en personaliseren. De achterzijde bevat de traditionele elementen van een postkaart: geadresseerde en adres, zegel, datum, tekst en handtekening van de afzender.

Het artistieke leven in de archaïsche tijd in Griekenland

Veerle De Troyer0 Comments

BESCHRIJVING Taakomschrijving voor de leerlingen met eindproduct en specificaties Eindproducten Jullie stellen zelf een voorstelling gebracht met ICT samen waarin de vakgebieden literatuur, wetenschap, beeldhouw- en bouwkunst in de archaïsche periode gebundeld worden. Jullie presenteren deze voorstelling voor je vakleerkracht, aan de jongere leerlingen van het tweede jaar Grieks en op de opendeurdag van de school. Specificaties 1.     Je werkt in … Read More

Alexander de Grote : de Hellenistische rijken

Veerle De Troyer0 Comments

Alexander de Grote
De leerlingen onderzoeken tijdens deze les de Hellenistische Rijken in de tijd en de opkomst van Alexander de Grote en zijn verwezenlijkingen. Hellas wordt bestudeerd binnen de periode van Philippos en de leerlingen richten zich op het leven van Alexander de Grote en zijn wereldrijk. Hoe kon hij een wereldrijk veroveren en wat gebeurt er na zijn dood met dit wereldrijk? De leerlingen worden opgesplitst in groepen van drie en gaan elk hun eigen onderzoek voeren. De bedoeling is om dit achteraf voor te stellen aan de klas waarbij de leerlingen van elkaar leren en op deze manier de gewenste leerstof in zich opnemen. Zelfonderzoek blijkt vaak een uiterst efficiënte manier zijn om leerstof te onthouden.

Ontspanning en feesten bij de Grieken

Veerle De Troyer0 Comments

Iedere lessenreeks in het 3de jaar Grieks (4 ASO, 15-16-jarigen) bestaat uit een cultureel item dat gevolgd wordt door een aantal Griekse teksten die het thema verder illustreren en/of uitdiepen.

De leerlingen maken een presentatie over één van de feesten die in dit thema tijdens de les aan bod komen: het symposion, de Panathenaia, de mysteriën van Eleusis, de Anthesteria.
Voor het inhoudelijke aspect maken ze voornamelijk gebruik van het in de cursus aangeboden materiaal (verloop van het feest, attributen,…). Het beeldmateriaal en bijkomende informatie die wordt gevonden op het internet wordt bijeengebracht via eeneigen klaspagina op www.pearltrees.com zodat ook de volgende jaren leerlingen van dit materiaal gebruik kunnen maken. De bedoeling is op termijn interessant beeldmateriaal en links naar goede websites thematisch bijeen te brengen en ieder jaar rond een ander thema presentaties te laten maken.

Een klasblog maken met Pearltrees!

Vanessa Peeters0 Comments

Iedere lessenreeks in het 3de jaar Grieks (4 ASO, 15-16-jarigen) bestaat uit een cultureel item dat gevolgd wordt door een aantal Griekse teksten die het thema verder illustreren en/of uitdiepen.
De leerlingen maken een presentatie over één van de feesten die in het thema ‘Ontspanning en godsdienstige feesten’ aan bod komen: het symposion, de Panathenaia, de mysteriën van Eleusis, de Anthesteria.
Voor het inhoudelijke aspect maken ze voornamelijk gebruik van het in de cursus aangeboden materiaal (verloop van het feest, attributen,…), het beeldmateriaal en bijkomende informatie die werd gevonden op het internet wordt bijeengebracht via hun eigen klaspagina op www.pearltrees.com zodat ook de volgende jaren leerlingen van dit materiaal gebruik kunnen maken. De bedoeling is op termijn interessant beeldmateriaal en links naar goede websites thematisch bijeen te brengen en ieder jaar rond een ander thema presentaties te laten maken.

Wie is wie in het verhaal van Orpheus en Eurydice?

Vanessa Peeters0 Comments

Na de klassikale lectuur van het verhaal van Orpheus en Eurydice uit het vierde
boek van de Georgica, kan je met een kleine SOCRATIVE-test controleren of de
leerlingen het verloop van het verhaal goed hebben begrepen.

De eerste ecloge van Vergilius in een mooie woordwolk

Vanessa Peeters0 Comments

Na de klassikale lectuur van de eerste ecloge van Vergilius krijgen de leerlingen inzicht in de verschillende interpretaties doorheen de tijd van de eerste ecloge van Vergilius door verwerking van een populair wetenschappelijk artikel rond deze thematiek.

Orpheus in de kunst

Miek Thielemans0 Comments

Nadat je Vergilius versie van het verhaal van Orpheus in in klas hebt gelezen, wil je het hebben over het voortleven ervan in de kunst. Omdat er vele details van kunstwerken verloren gaan tijdens het tonen van schilderijen of beelden,kan je je les en commentaar eenvoudig opnemen met de gratis software screenr (www.screenr.com) Je kan het bestand naar de leerlingen doorsturen, zodat ze het gemakkelijk thuis kunnen herhalen.

Koken met Apicius!

Vanessa Peeters0 Comments

De leerlingen maken kennis met het kookboek van Apicius door een aantal recepten in de klas te lezen en dan zelf aan de slag te gaan in de keuken van de school of thuis. De leerlingen filmen de bereiding van hun gerechten en maken zo ‘Romeinse kost’.

De aanleiding kan divers zijn: een cultureel item rond eten en koken bij de Romeinen, invulling van een opendeurdag,…

De Olympische Goden leren kennen met EMAZE

Kathleen Bossuyt-Janssens0 Comments

Doel van deze lesctiviteit is dat iedere leerling na 2 lesuren kennis heeft verworven over de Romeinse en Griekse godenwereld. Eerst zoeken je leerlingen met behulp van een instructiebundeltje zelf informatie op het internet. Je geeft daarna een cultuurles met de gratis software EMAZE over de Olympische goden. Vervolgens ontvangen je leerlingen hun verbeterde oefening met bijhorende verbetersleutel terug.

Olympische raadsels

Saskia Wellens0 Comments

Via de site http://www.parthenonfrieze.gr kunnen je leerlingen de Parthenonfries en het daarop afgebeelde panathenaeënfeest bestuderen, bijvoorbeeld. d.m.v. de identificatie van de afgebeelde personages en goden en godinnen op de vier zijden van de tempelfries.

Een Facebookpagina voor Ovidius

Miek Thielemans0 Comments

Met deze oefening laat je je leerlingen op een aangename manier kennis maken met het leven en werken van een (nieuwe) Latijnse auteur (bijv. Plinius, Ovidius, Vergilius…). Je kan hen een facebookprofiel voor een latijns auteur ook laten maken als voorbereiding op de Romereis (vb met een bezoek aan een museum zoals de Galleria Borghese)

Vrouwen uit de Griekse tragedie

Saskia Wellens0 Comments

In deze activiteit die onderzoekscompetenties stimuleert, verdiepen je leerlingen zich in een tragedie uit de oudheid waarin een vrouw de hoofdrol speelt (evt. in groepswerk). Ze leren daarbij op een juiste manier bronnen te citeren; ze stellen ook mogelijke onderzoeksvragen en deelvragen op over hun onderwerp.

Zoeken naar de Panathenaeën op de Parthenonfries

Saskia Wellens0 Comments

lln vergaren via http://www.parthenonfrieze.gr informatie over de Panathenaeën/het Parthenon. Daarna testen ze hun vergaarde kennis op een ludieke manier door specifieke aspecten van dit festival te verbinden met afbeeldingen op ceramiek. Zo merken de lln ook dat via ceramiek heel wat info kan vergaaard worden over het dagelijks leven.

Latijn overhoren met socrative

Kathleen Bossuyt-Janssens0 Comments

de Latijnse tekst uitdelen het programma Socrative opstarten de leerlingen zich laten aanmelden in je virtuele klaslokaal het systeem uitleggen de test klassikaal  laten maken de testresultaten uitprinten enkel de open vragen nog verbeteren

Wie is wie in het verhaal van Orpheus en Eurydice?

Vanessa Peeters0 Comments

Na de klassikale lectuur van het verhaal van Orpheus en Eurydice uit het vierde boek van de Georgica (vv. 449-527), kan je met een kleine SOCRATIVE-test controleren of de leerlingen het verloop van het verhaal goed hebben begrepen.