De metamorphosen van Ovidius

Veerle De Troyer0 Comments

Overview

De leerlingen werken in deze lessenreeks competentiegericht rond een Metamorphose van Ovidius. Ze moeten via online-collecties zelf het hen opgegeven fragment terugvinden. Vervolgens werken zij met een opgegeven tijdspad de les uit op een creatieve manier met ICT-middelen. Er is uitgebreide aandacht voor competentiegericht evalueren en peerevaluatie.

Description

De les handelt over een Metamorphose van Ovidius en wordt gebruikt in het derde jaar Latijn. Als eindproduct dienen de leerlingen een voorstelling van een Metamorphose te brengen met gebruik van ICT voor leerkracht en klasgenoten. Er wordt een specifiek tijdspad opgegeven waaraan de leerlingen zich dienen te houden. Na elke stap is een feedbackmoment gezien waardoor je ook aan procesevaluatie kan doen.

Een voorbeeld:
Een week na de instructies: afgebakende passage in vertaling klaar
Hier dienen de leerlingen in staat geweest te zijn om zelf de hen opgegeven Metamorphose terug te vinden aan de hand van onlinecollecties.
Vooraf worden enkele links meegegeven als
– The Latin library, Ad Fontes Academy (www.thelatinlibrary.com)
– The Perseus digital library, Tufts University (www.perseus.tufts.edu)
Procesevaluatie: juiste afgebakende stuk gevonden?

Twee weken later : concept en taakverdeling afgewerkt; dit lesuur mag besteed worden aan de uitwerking van het concept.
De leerlingen dienen een logboek bij te houden waarin zij hun activiteiten bijhouden.
Procesevaluatie: uitdagend concept? Realistische taakverdeling?

Twee weken later: detailuitwerking van de voorstelling; opgave van eventuele bijzondere benodigdheden.
Procesevaluatie: rekening gehouden met feedback?

Een week later: voorstelling en peerevaluatie
Productevaluatie: de leerlingen krijgen vooraf alle criteria aan de hand waarvan zij zowel door leerkracht als door klasgenoten zullen beoordeeld worden.
Nadien volgt ook een reflectieopdracht waarbij de leerlingen zowel hun eigen product als hun eigen functioneren kritisch leren bekijken.

What do I need?

  • Internet: Ja
  • Hardware: tablet

ICT Level and Target Group

  • ICT level: Gemiddeld
  • Target group: Eerste graad

Lesson Author

Dit bericht is ook beschikbaar in het: Engels Frans Duits